Az UNESCO az Egyesült Nemzetek Szervezetének Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete. A létrehozásáról szóló megállapodást 1945. november 4-én 20 állam írta alá, a II. Világháborút követően. A szervezet célja a nemzetek és népek közötti tartós béke megteremtése olyan tevékenységeken keresztül, mint a nevelés, a tudomány és a kultúra. Az UNESCO-nak jelenleg 195 tagállama és 10 társult állama van.

A Szervezet céljául tűzte ki, hogy a béke és biztonság fenntartását azáltal segíti elő, hogy a nevelés, a tudomány és a kultúra révén szorosabbra fűzi a nemzetek közötti együttműködést a célból, hogy faji, nemi, nyelvi vagy vallási megkülönböztetés nélkül mindenki számára világszerte biztosítsa az igazság, a törvény és ama emberi jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartását, amelyeket az Egyesült Nemzetek Alapokmánya az összes népek javára elismer.

Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének Alkotmánya. I. Cikk

2002. június 29-én került fel a Világörökségi Listára kultúrtáj kategóriába Tokaj-Hegyalja történelmi borvidék kultúrtáj. A Világörökség védelme az UNESCO egyik programja a kulturális és a természeti örökség megóvása és fenntartása céljából.

Az UNESCO elsősorban a kiemelkedő egyetemes értékek képviseletét várja el az adott helyszíntől. Olyan kiemelkedő jelentőségű és egyetemes értékeket képviselő kulturális és természeti örökségi helyszínek kerülnek fel a világörökségi listára, amelyek nemcsak egy adott ország, hanem az emberiség számára is egyedi jelentőséggel bírnak.

1972. november 16-án született meg az UNESCO Világörökségi Egyezménye. Az Egyezmény ratifikálását követően, 1978-ban vették fel az első helyszíneket a Világörökségi listára, amelyen 2017. júniusáig 1052 helyszín szerepel, közülük 814 kulturális, 203 természeti kategóriában, 35 helyszín besorolása vegyes, azaz a kulturális és a természeti örökség feltételeit is teljesítik. Az egyezmény egy olyan egyedülálló jogi eszköz, amely globális felelősségvállalást tesz lehetővé a világ kulturális és természeti értékeinek megóvásáért. Az Egyezmény aláírásával a részes állam kötelezettséget vállal arra, hogy a világörökségi helyszíneket fenntartja, megóvja a későbbi generációk számára.

 

© UNESCO/Michel Ravassard. UNESCO székháza Párizsban

 

1992-ben a kulturális, természeti és vegyes kategóriák kiegészítésre kerültek a kultúrtáj kategóriával. A kultúrtáj az „ember és a természet közös alkotását” reprezentálja. Tokaj-Hegyalja történelmi borvidék kultúrtáj a világon egyedülálló, legalább ezer éves szőlészeti-borászati hagyományt testesít meg, amely változatlan formában maradt fenn. Továbbá, a terület megőrizte évezredes egységét (szőlőbirtok, települések pincerendszerek).

© Világörökségi Bizottság 39. ülése Bonn városában | http://en.unesco.org/39whc

TOKAJI BORVIDÉK FEJLŐDÉSÉÉRT NKFT.

3910 Tokaj,
Dózsa György u. 2.
+36 (47) 552-030
info@tbft.hu
www.tbft.hu

unesco

Kövessenek minket:
fb /tokajiborvidekkulturtaj