Urunk Mennybemenetele római katolikus templom
3915 Tarcal, Fő utca 96
szakrális épület
-

Általános információk

A református templommal egyazon dombon álló, egyhajós, íves szentélyzáródású, a szentély felől kontyolt nyeregtetős keletelt templom, a nyugati homlokzat előtt álló toronnyal. A torony alsó szintjei középkori részleteket tartalmaznak. A második szinten egy-egy kisméretű kőkeretes,bélletes gótikus ablak található. A templombelső, a berendezés szép barokk templomot mutat. Három­boltszakaszos hajója csehsüveg boltozattal fedett. A boltozatot konkáv és konvex íves, széles fejezetekkel koronázott falpillérek tartják. A szentélyt laposívű boltozatos apszis zárja. A hajót íves falszakasz kapcsolja a szentélyhez, illetve a torony alatti előtérhez. A toronyból nyíló bejárat után kőből épült íves, karzat található, orgonával. A templom fala terméskőből készült kőlábazattal, sima,homokszínű vakolt felülettel, a homlokzatain barokk kőkeretes ablakokkal, ajtókkal. Magas színvonalú a gazdagon faragott, rokokó főoltár és mellékoltárok és a szószék. Az oszlopos főoltár retabulumán Szent István és Szent László szobrai, főpárkányán angyalfigurákkal díszített. A hajó nyugati végében kétoldalt és a karzat mellvédjén rokokó rácsok vannak. A templom hajójának északi külső falánál szép barokk szobor áll, az úgynevezett „tarcali Piéta".

Történelmi áttekintés

Először 1551-ben történik említés a tarcali plébániáról egy királyi adománylevélben. Ezen királyi adománylevélből kitűnik, hogy a tarcali plébánia a XVI. század előtt alapíttatott. Gótikus plébániatemploma ferde támpillérekkel a tornyán a XV. században épült. A templom 1562-ben már a reformátusok kezében van. A templomot az 1606. évi jegyzőkönyv kéttornyúnak mondja. Ma már csak az egyik torony áll. A torony délkeleti támpillére felső részében latin felirat van vésve: „Ismerd meg tenmagadat. A mester: Hancman Márton 1615. évi május 16-án" . Ez az évszám tehát a templom átalakítását jelentheti.
A protestánsok 1671-ig használták a templomot. A Rákóczi-család 1603-tól birtokos a mezővárosban. Báthory Zsófia, II. Rákóczi György özvegye katolikus hitre tért át, és valamennyi Rákóczi-birtokból eltávolította a protestáns lelkipásztorokat és visszavette a protestánsoktól a templomokat, köztük a tarcalit is. A templomot 1678. aug. 15-én Ali Kara Hasszán bég felgyújtotta.. A valamelyest renovált templomot 1687-1691 között ismét a reformátusok használták. A katolikus plébánia 1699-ben lett visszaállítva.
A katolikusok 1691-1706 között birtokolták a templomot, de 1706-ban a Rákóczi-felkelés idején felbátorodott tarcali reformátusok visszavették a templomot. I. József császár 1711. március 1-én kiadott rendeletével visszaadta a katolikusoknak. Ekkorra a templom annyira tönkrement, hogy teljesen használhatatlanná vált a XVIII. század elejére, II. Rákóczi Ferenc így egyik lakóházát engedte át a katolikus hívek­nek addig, amíg templomot építtetnek.
Eszterházy püspök 1763. március 23-i levelében tájékoztatja Grassalkovich Antal kamaraelnököt a templom állapotáról, amit veszedelmesnek titulál. 1764. január 26-i levelében sürgetve emlékezteti ugyanerre. A kamara Eszterházy püspök közbenjárására 1765. január 22-én elhatározta, hogy Tarcalon katolikus templomot építtet, s e célra elegendő segélyt ad a településnek. építése 1765. március 10-én meg is kezdődött, majd 1766. július 31-én az újhelyi esperes által fel is szentelték.
A plébániatemplom az üdvözítő Mennybemenetelének tiszteletére lett felszentelve . A földrengéstől 1834. október 15-én megsérült a templom, a templom­ testet 1836-ban, a tornyot 1856-ban hozták rendbe. A templombelsőt 1905-ben Urr György kassai szobrász újította meg. A katolikus templom hagyma alakú toronysisakját 1924. július 14-én ciklon pusztította el. Helyreállítása nyomán jött létre a jelenlegi hegyes toronysisakja. A plébánia 1980-1983-ban felújította a templomot.

Olajos Cs. 1991. A tarcali koronauradalom építészeti emlékei. A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, XXVIII-XXIX: 73-103.Muemlekem.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén megye képes műemlékjegyzéke 4. Tokaj és környéke (Miskolc, 1992)

Galéria

nyitvatartás

nyitvatartás

Megjelenítés térképen

Térkép Útvonal

További ajánlatok

Régi Vay-kastély

Rákóczi Ferenc utca 34, Golop 3906, Borsod-Abaúj-Zemplén

Régi Vay-kastély

volt Arany Sas fogadó

Bethlen Gábor út 2, Tokaj 3910, Borsod-Abaúj-Zemplén
-

volt Arany Sas fogadó

volt Máriássy-kúria

Felső utca 48, Bodrogkeresztúr 3916, Borsod-Abaúj-Zemplén
-

volt Máriássy-kúria

Római katolikus templom

Bajcsy-Zsilinszky út 67., Tolcsva 3934

Római katolikus templom

Vay-ház

Comenius út 1., Sárospatak 3950

Vay-ház

Lakóház, Szent Erzsébet út 20.

Szent Erzsébet út 20., Sárospatak 3950

Lakóház, Szent Erzsébet út 20.

Izraelita hitközségi épület/rabbiház

Rákóczi utca 74, Mád 3909, Borsod-Abaúj-Zemplén

Izraelita hitközségi épület/rabbiház

Református templom

Rákóczi út 63, Abaújszántó 3881

Református templom

Dessewffy-kastély

Szent Imre út 4., Tolcsva 3934

Dessewffy-kastély

Lakóház, Kossuth tér 14.

Kossuth tér 14., Sátoraljaújhely 3980

Lakóház, Kossuth tér 14.

Rákóczi-Dessewffy-kastély

Bajcsy-Zsilinszky Endre út 19, Tokaj 3910, Borsod-Abaúj-Zemplén
-

Rákóczi-Dessewffy-kastély

Lakóház

Rózsa utca 22, Tállya 3907

Lakóház

TOKAJI BORVIDÉK FEJLŐDÉSÉÉRT NKFT.

3910 Tokaj,
Dózsa György u. 2.
+36 (47) 552-030
info@tbft.hu
www.tbft.hu

unesco

Kövessenek minket:
fb /tokajiborvidekkulturtaj