Szentháromság templom
3909 Mád, Batthyány utca 35
szakrális épület

Általános információk

Keletelt, tekintélyes tömegű építmény. Csúcsíves, pálcatagos keretelésű bejárati ajtaja fölött a toronytest falában a felvidéki ké­ső reneszánszot képviselő kőtáblák helyezkednek el: Czirner János lőcsei kőfaragó 1653-as, fölötte négyzetes keretben koszorúba foglalt, Merkur keresztes kőfaragó-jegye. A támpilléres hajó padlószintje a bejárati toronyaljnál jóval magasabban van. A hajó sík mennyezetes. A három nyolcszög oldallal záródó szentély keresztboltozatos. Északi oldalán tágas sekrestye helyezkedi el. A szentély és a hajó falain nem láthatók középkori részle­tek. A torony harangház alatti helyiségében az úgynevezett zengőben található a barokk korból szárma­zó, a Szentháromságot ábrázoló főoltárkép. Domboldalon, fallal övezett kertben álló, egyhajós, poligonális szentélyzáródású, a szentély felől kontyolt nyeregtetős, keletelet templom, a déli oldalon kontyolt tetős keresztházzal, a szentély északi oldalán féltetős sekrestyével. A hajó nyugati homlokzata előtt áll a torony. A torony déli oldalán íves alaprajzú lépcsőház. A templomot támpillérek erősítik. 

Történelmi áttekintés

Római katolikus plébániája Mádnak már a XIV. században volt. Templomát Szent Tamás apostol tiszteletére szentelték, papja Domonkos. A ma is fennálló temploma 1521-26-ban épült, s a reformáció fellángolása után hol protestáns, hol katolikus kézbe került. Az épület 1653-ban készülhetett el a bejárat feletti kőtáblába vésett évszám szerint. A mádi római katolikus egyház egyike a Hegyalja legszegényebb s legtöbb elemi csapásokat szenvedett templomainak; a szélvész 1841-ben a torony tetejét levetette, a templom a toronnyal együtt kétszer leégett, s az utolsó 1847-ik évi tűz óta mindekkoráig sem a torony nem épülhetett fel, sem pedig a templom tökéletesen helyre nem hozattathatott. Oka ennek az ínség és csapás, melly a Hegyalját, de különös Mádot érte 1851-ben, midőn több mint fele a városnak esett a tűz mártalékául. Azóta pedig a folytonos drágaság, a silány bortermés, mely egyedüli élelmi keresete a város népének, tette majdnem lehetetlenné, hogy az ezelőtt 7 évvel leégett templomunk romjaiból egészen felemelkedjék. Mindezen csapások ellenére is, buzdittatva egyszersmind a reformátusok példája által, kik az előtt két évvel leégett imaházukat és tornyukat, számra sokkal csekélyebb híveik adakozásaiból felépiték ; buzdittatva továbbá a helybeli uraságok által is, a dolog odavitetett, hogy a hívek elhatározták,  hogy a templomot és annak csonka tornyát tehetségűkhez képest felépítik.
Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén megye képes műemlékjegyzéke 4. Tokaj és környéke Muemlekem.hu FARKASFALVI IMRE: A kassai százéves egyházmegye történeti névtára és emlékkönyve. 1. köt. Kassa, 1904 in: Hampel József (szerk.): ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ ÚJ FOLYAM 27. KÖTET (1907) 374.oldal, http://www.mad.info.hu/romai-katolikus-egyhaz

Galéria

nyitvatartás

nyitvatartás

Megjelenítés térképen

Térkép Útvonal

További ajánlatok

Vasvári Pál u. 3. Lakóház

Vasvári Pál utca 3, Tokaj 3910, Borsod-Abaúj-Zemplén
-

Vasvári Pál u. 3. Lakóház

Lakóház

Rózsa utca 22, Tállya 3907

Lakóház

Lakóház, Szent Erzsébet út 22.

Szent Erzsébet út 22, Sárospatak 3950

Lakóház, Szent Erzsébet út 22.

Királyudvar

Fő út 92., Tarcal 3915, Borsod-Abaúj-Zemplén
-

Királyudvar

Bodrogkeresztúr, Izraelita temető

Temető utca , Bodrogkeresztúr 3916, Borsod-Abaúj-Zemplén
-

Bodrogkeresztúr, Izraelita temető

Vay-ház

Comenius út 1., Sárospatak 3950

Vay-ház

Andrássy-kastély/iskola

Kossuth Lajos utca 15, Monok 3905, Borsod-Abaúj-Zemplén

Andrássy-kastély/iskola

Lakóház, Kossuth tér 16.

Kossuth tér 16., Sátoraljaújhely 3980

Lakóház, Kossuth tér 16.

Lakóház, Attila út 9.

Attila út 9., Sárospatak 3950

Lakóház, Attila út 9.

Rácz-ház

Kazinczy utca 20., Sátoraljaújhely 3980

Rácz-ház

Nepomuki Szent János szobor

Batthyány tér , Mád 3909, Borsod-Abaúj-Zemplén
-

Nepomuki Szent János szobor

Rákóczi-Dessewffy-kastély

Bajcsy-Zsilinszky Endre út 19, Tokaj 3910, Borsod-Abaúj-Zemplén
-

Rákóczi-Dessewffy-kastély

TOKAJI BORVIDÉK FEJLŐDÉSÉÉRT NKFT.

3910 Tokaj,
Dózsa György u. 2.
+36 (47) 552-030
info@tbft.hu
www.tbft.hu

unesco

Kövessenek minket:
fb /tokajiborvidekkulturtaj