Szentháromság templom
3909 Mád, Batthyány utca 35
szakrális épület

Általános információk

Keletelt, tekintélyes tömegű építmény. Csúcsíves, pálcatagos keretelésű bejárati ajtaja fölött a toronytest falában a felvidéki ké­ső reneszánszot képviselő kőtáblák helyezkednek el: Czirner János lőcsei kőfaragó 1653-as, fölötte négyzetes keretben koszorúba foglalt, Merkur keresztes kőfaragó-jegye. A támpilléres hajó padlószintje a bejárati toronyaljnál jóval magasabban van. A hajó sík mennyezetes. A három nyolcszög oldallal záródó szentély keresztboltozatos. Északi oldalán tágas sekrestye helyezkedi el. A szentély és a hajó falain nem láthatók középkori részle­tek. A torony harangház alatti helyiségében az úgynevezett zengőben található a barokk korból szárma­zó, a Szentháromságot ábrázoló főoltárkép. Domboldalon, fallal övezett kertben álló, egyhajós, poligonális szentélyzáródású, a szentély felől kontyolt nyeregtetős, keletelet templom, a déli oldalon kontyolt tetős keresztházzal, a szentély északi oldalán féltetős sekrestyével. A hajó nyugati homlokzata előtt áll a torony. A torony déli oldalán íves alaprajzú lépcsőház. A templomot támpillérek erősítik. 

Történelmi áttekintés

Római katolikus plébániája Mádnak már a XIV. században volt. Templomát Szent Tamás apostol tiszteletére szentelték, papja Domonkos. A ma is fennálló temploma 1521-26-ban épült, s a reformáció fellángolása után hol protestáns, hol katolikus kézbe került. Az épület 1653-ban készülhetett el a bejárat feletti kőtáblába vésett évszám szerint. A mádi római katolikus egyház egyike a Hegyalja legszegényebb s legtöbb elemi csapásokat szenvedett templomainak; a szélvész 1841-ben a torony tetejét levetette, a templom a toronnyal együtt kétszer leégett, s az utolsó 1847-ik évi tűz óta mindekkoráig sem a torony nem épülhetett fel, sem pedig a templom tökéletesen helyre nem hozattathatott. Oka ennek az ínség és csapás, melly a Hegyalját, de különös Mádot érte 1851-ben, midőn több mint fele a városnak esett a tűz mártalékául. Azóta pedig a folytonos drágaság, a silány bortermés, mely egyedüli élelmi keresete a város népének, tette majdnem lehetetlenné, hogy az ezelőtt 7 évvel leégett templomunk romjaiból egészen felemelkedjék. Mindezen csapások ellenére is, buzdittatva egyszersmind a reformátusok példája által, kik az előtt két évvel leégett imaházukat és tornyukat, számra sokkal csekélyebb híveik adakozásaiból felépiték ; buzdittatva továbbá a helybeli uraságok által is, a dolog odavitetett, hogy a hívek elhatározták,  hogy a templomot és annak csonka tornyát tehetségűkhez képest felépítik.
Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén megye képes műemlékjegyzéke 4. Tokaj és környéke Muemlekem.hu FARKASFALVI IMRE: A kassai százéves egyházmegye történeti névtára és emlékkönyve. 1. köt. Kassa, 1904 in: Hampel József (szerk.): ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ ÚJ FOLYAM 27. KÖTET (1907) 374.oldal, http://www.mad.info.hu/romai-katolikus-egyhaz

Galéria

nyitvatartás

nyitvatartás

Megjelenítés térképen

Térkép Útvonal

További ajánlatok

Sárospatak: Rákóczi Pince

Szent Erzsébet utca 19, Sárospatak 3950

Sárospatak: Rákóczi Pince

Lakóház, Táncsics tér 2.

Táncsics tér 2., Sátoraljaújhely 3980

Lakóház, Táncsics tér 2.

Várrom

Sziget (Bodrogzug) , Tokaj 3910, Borsod-Abaúj-Zemplén
-

Várrom

Vasvári Pál u. 3. Lakóház

Vasvári Pál utca 3, Tokaj 3910, Borsod-Abaúj-Zemplén
-

Vasvári Pál u. 3. Lakóház

Máriássy-ház

Rákóczi utca 7, Mád 3909, Borsod-Abaúj-Zemplén

Máriássy-ház

Generális ház és evangélikus imaház

Kossuth tér 14, Tokaj 3910, Borsod-Abaúj-Zemplén
-

Generális ház és evangélikus imaház

Rácz-ház

Kazinczy utca 20., Sátoraljaújhely 3980

Rácz-ház

Lakóház, Kossuth tér 24.

Kossuth tér 24., Sátoraljaújhely 3980

Lakóház, Kossuth tér 24.

Meczner-kastély

Rákóczi út 46, Makkoshotyka 3959

Meczner-kastély

Volt Ispotály

Ispotály köz 1., Görbe út 5. , Sárospatak 3950

Volt Ispotály

Waldbott-kastély

Hősök tere 10., Sátoraljaújhely 3980

Waldbott-kastély

Szent Kereszt felmagasztalása templom

Iskola köz , Bodrogkeresztúr 3916, Borsod-Abaúj-Zemplén
-

Szent Kereszt felmagasztalása templom

TOKAJI BORVIDÉK FEJLŐDÉSÉÉRT NKFT.

3910 Tokaj,
Dózsa György u. 2.
+36 (47) 552-030
info@tbft.hu
www.tbft.hu

unesco

Kövessenek minket:
fb /tokajiborvidekkulturtaj